Awardee 2017

 • Dr. Vinay Gowardhan Nagpur DDI Lifetime Achievement Award (Allopathic)
 • Dr. Vinay Gowardhan
 • Nagpur
 • Lifetime Achievement Award (Modern Medicine)
 • Dr. S. D. Kamat Mumbai DDI Lifetime Achievement Award (Ayurvedic)
 • Dr. S. D. Kamat
 • Mumbai
 • Lifetime Achievement Award (Ayurvedic Medicine)
 • Dr. Vilas Dangare Nagpur DDI Lifetime Achievement Award (Homeopathic)
 • Dr. Vilas Dangare
 • Nagpur
 • Lifetime Achievement Award (Homeopathic Medicine)
  • Dr. Suman Tilekar Pune DDI Lifetime Achievement Award (Florence Nighingale)
  • Dr. Suman Tilekar
  • Pune
  • Lifetime Achievement Award (Nursing)
 • Dr. C. N. Purandare Mumbai DDI Hippocrates Award
 • Dr. C. N. Purandare
 • Mumbai
 • Hippocrates Award
 • Dr. Himmatrao Bawaskar Mahad DDI Hippocrates Award
 • Dr. Himmatrao Bawaskar
 • Mahad
 • Hippocrates Award
  • Dr. Madhuri Kanitkar Pune DDI Hippocrates Award (Army)
  • Dr. Madhuri Kanitkar
  • Pune
  • Hippocrates Award (Army)
  • Dr. Shrikant Kelkar Pune DDI Opthalmologist Category
  • Dr. Shrikant Kelkar
  • Pune
  • Opthalmologist Category
 • Dr. Jayant Jahagirdar Jalgaon DDI Dhanvantari Award
 • Dr. Jayant Jahagirdar
 • Jalgaon
 • Dhanvantari Award
 • Dr. Eknath Kulkarni Nasik DDI Dhanvantari Award
 • Dr. Eknath Kulkarni
 • Nasik
 • Dhanvantari Award
  • Dr. Amarsinh Nikam Pune DDI Samuel Hahnemann Award
  • Dr. Amarsinh Nikam
  • Pune
  • Samuel Hahnemann Award
  • Dr. Bhalachandra Daptardar Mumbai DDI Samuel Hahnemann Award
  • Dr. Bhalachandra Daptardar
  • Mumbai
  • Samuel Hahnemann Award
 • Dr. Girish Oak Mumbai DDI Celebrity Doctors Award
 • Dr. Girish Oak
 • Mumbai
 • Celebrity Doctors Award
 • Dr. Dhananjay Daithankar Pune DDI Celebrity Doctors Award
 • Dr. Dhananjay Daithankar
 • Pune
 • Celebrity Doctors Award
  • Rekha Thite Pune DDI Florence Nightingale Award
  • Rekha Thite
  • Pune
  • Florence Nightingale Award
  • Hemlata Gawade Pune DDI Florence Nightingale Award
  • Hemlata Gawade
  • Pune
  • Florence Nightingale Award
 • Dr. Sanjeev Dole Pune DDI Samuel Hahnemann Award (rural)
 • Dr. Sanjeev Dole
 • Pune
 • Samuel Hahnemann Award (rural)
 • Dr Suresh Patankar Pune DDI Urology Category
 • Dr Suresh Patankar
 • Pune
 • Urology Category
  • Mr Daulatrao Marathe Pune The DDI Award for Socail Work
  • Mr Daulatrao Marathe
  • Pune
  • The DDI Award for Social Work
  • Dr. Babasaheb Ambedkar Vaidyakiya Pratishthan's, Shri Guruji Rugnalaya Nasik best Hospital
  • Dr. Babasaheb Ambedkar Vaidyakiya Pratishthan's, Shri Guruji Rugnalaya
  • Nasik